Modificari aduse de CNAS incepand cu 01.07.2018!

Informare privind modificarea modelului unic al biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice (pentru scintigrafie, in cazul nostru), utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate si care devine obligatorie incepand cu data de 01.07.2018, conform ORDINULUI Nr. 457/843/2018 din 5 aprilie 2018 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 868/542/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate.

Astfel:
De la 01.07.2018 se vor utiliza doar noile modele de bilete de trimitere pentru servicii medicale clinice/bilete de internare, precum si cele pentru investigatii paraclinice (RMN, CT, scintigrafie, angiografie, analize medicale de laborator).
Cele care au fost eliberate pana la aceasta data si nu au fost utilizate NU mai sunt valabile.